POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 11 september 2013

Ook Britten zien meer nadelen bij immigratie dan voordelen

Tot hier toe ging Groot-Brittannië door als hét Europees immigratieland bij uitstek. Al is het maar omdat dit centrum, dit kernland van de Britse Gemenebest – de Commonwealth, herinnert u zich dat nog? – het burgers van andere Gemenebestland zeer gemakkelijk maakte om naar Groot-Brittannië te komen (ik meen dat er een veralgemeende dubbele nationaliteit bestond). Met àlle gevolgen van dien natuurlijk.
In een grootschalig opinieonderzoek werd de mening van de Britten over immigratie gevraagd. Ook hier bleef niet veel over van de “multiculturele utopie”! Ruim 60% van de ondervraagden meent dat migranten meer nadeel dan voordeel hebben gebracht. De immigratie heeft het land geschaad, aldus de Britse burgers. Slechts 1 op 6 gelooft dat immigratie een goede zaak was voor Groot-Brittannië. Cijfers die – meen ik toch – aardig in de buurt komen van het algemeen gevoel bij ons, in Vlaanderen.
Ook de voornaamste bezwaren tegen de massale immigratie zullen u bekend in de oren klinken, dames en heren. Migranten zetten het sociaal zekerheidssysteem enorm onder druk, en dragen aan de andere kant veel te weinig bij. Ze nemen de jobs weg van die Britten die het sowieso al moeilijk hadden om aan de bak te komen. Ze veranderen de culturele herkenbaarheid van ganse wijken en steden.
Een kwart van alle ondervraagden stelde in de ondervraging dat ze de toegang tot betaalbare overheidswoonsten en andere publieke diensten waren ontzegd omdat voorrang moest worden gegeven aan buitenlanders – ook dat klinkt bijzonder vertrouwd in de oren, nietwaar?

Wat vooral is bijgebleven, zijn de verwijten die de ondervraagden in de richting van de politici sturen: “De politici hebben het probleem slecht aangepakt, ofwel omdat ze incompetent waren, omdat ze weigerden naar de mensen te luisteren, omdat ze bang waren voor racisten te worden uitgemaakt, ofwel gewoonweg omdat ze te zwak waren, te soft om gevolgen te trekken uit de vaststelling dat het multiculturele feit zich als een nachtmerrie aan het ontwikkelen was”. De gegevens zijn te lezen op de weblog van The Independant van 2 september 2013.

Geen opmerkingen: