POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 23 september 2013

Minder slachtofferdossiers, maar wel hogere tussenkomsten

In 2012 werden bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van gewelddaden 1.234 dossiers ingediend met aanvraag tot steun. Dat is minder dan het jaar voordien (1.373). Het uitgekeerde bedrag steeg desondanks van 8,8 tot 9,4 miljoen euro. Dat  blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom  op mijn schriftelijke vraag.
De Commissie keert een vergoeding uit als de daders niet gekend zijn of niet kapitaalkrachtig genoeg om het leed te vergoeden. In 2012 woonde de helft (49 procent) van de steunaanvragers in Vlaanderen, 34,7 procent in Wallonië, 14,6 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1,7 procent in het buitenland. Een kwart was het slachtoffer van slagen, 14,9 procent van zedenfeiten, 12,4 procent van diefstal of overval, 11,4 procent van een arbeidsongeval, 4,9 procent van feiten tussen familieleden en 1,1 procent van verkeersproblemen. In de periode 2008-2012 was er de eerste jaren sprake van een toename van het aantal steunaanvragen (+212 tot 1.449 in 2010), om nadien weer af te nemen tot 1.234 in 2012. De uitgekeerde steun kende in die periode een meer grillig verloop en schommelde tussen 10,3 miljoen in 2008 en 8,8 miljoen euro in 2011.
In de eerste zes maanden van dit jaar liepen 612 aanvragen binnen en werd er 4,2 miljoen euro uitbetaald.


Geen opmerkingen: