POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 2 mei 2013

No-go-zones door Marokkaans geweld in Nederland?


Uit de webstek van “De Nederlandse Standaard.nl” volgend toch wel verontrustend bericht: Gang gerelateerd geweld dat niet keihard van het begin af aan wordt aangepakt, grijpt steeds meer om zich heen, tot er, zoals in Mexico, een toestand van algehele angst en wreedheid ontstaat, waar de politie is uitgeschakeld en de pers zijn werk niet meer kan doen. Op dat moment heersen de drugsgroepen en is de rechtstaat uitgeschakeld.

Zo ver is het nog niet in Amsterdam. Of in Rotterdam, alhoewel je uit de getuigeverklaring van een bewoner van Rotterdam-Zuid bij deze schietpartij die hier gisteravond plaats vond de indruk krijgt dat het wel steeds meer ervaren wordt: Een aaneenschakeling van openlijk geweld op straat, waarbij kennelijk geen enkel ontzag meer bestaat voor de politie.

Nu in Amsterdam Marokkanen van het kleine straatgeweld overgaan op de georganiseerde criminaliteit, waarbij het draait om grote hoeveelheden harddrugs, zoals gisteren uiteen werd gezet in dit beklemmende verhaal in Het Parool, gaat niet alleen het Marokkanengeweld een nieuwe fase in, waarbij ook de politie zonder enige terughouding beschoten wordt, maar naderen we ook steeds meer de fase waarbij de angst regeert.

Eergisteren vond er weer zomaar een omvangrijke schietpartij plaats in Amsterdam West. Zoals we gewend zijn bij de gevestigde media, werd daarbij niet melding gemaakt van het feit dat het om Marokkanen gaat. Aangezien we officieel geen Marokkanenprobleem hebben, moet deze fictie kennelijk ook door de media koste wat het kost in stand worden gehouden.

Er ontstaat daarom steeds meer een raar schisma. In achtergrondverhalen en commentaren wordt er gesproken over een Marokkanenprobleem, en over de wenselijkheid om het daarover te hebben. Maar in de actuele berichtgeving wordt er telkens krampachtig gezwegen als er Marokkaanse daders zijn. Dat was zo met het 'grensrechterprobleem', maar dat is eigenlijk altijd zo.

Je moet dus op zoek naar het aanvullende bewijs, dat tussen neus en lippen naar buiten druppelt.

Geen opmerkingen: