POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 27 mei 2013

Aandeel Vlaamse ondernemingen stijgt nog

De economische crisis slaat hard toe, in Vlaanderen net als in Franstalig België. Maar ondanks deze economische en financiële krapte blijft het aantal ondernemingen stijgen, en blijft het aandeel van de Vlaamse ondernemingen in het totaal van ondernemingen in België verder toenemen: dat althans blijkt uit cijfers die ik van de Minister van middenstand, KMO en zelfstandigen, mevrouw Sabine Laruelle, mocht ontvangen.
Zo blijkt het aantal btw-plichtige bedrijven in België tussen 2008 en vandaag met 7,5% gestegen: in 2008 bijvoorbeeld waren er 729.765 geregistreerde bedrijven, in 2012 waren dat er 783.972. Twee opmerkelijke vaststellingen. Eén: het aantal natuurlijke personen dat een zelfstandig beroep uitoefent, neemt bijna niet meer toe, maar blijft nagenoeg constant. Opmerkelijk is vooral de stijging van het aantal bedrijven mét een rechtspersoon: een stijging van 14,5% tussen 2008 en vandaag.
Twéé: Ondanks de zogenaamde herleving van de Waalse industrie dankzij (de uitgestelde werking van) het Marshallplan blijkt dat het aantal bedrijven slechts met 5,6% is gestegen, terwijl de stijging in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond de 8-9% ligt. Het Vlaams Gewest ziet derhalve zijn gewicht in het totaal aantal Belgische bedrijven nog stijgt: in 2008 bedroeg het aandeel 61,3, terwijl het in 2012 reeds 61,6% bedraagt.

Laatste opmerkelijk resultaat is dat van de zogenaamde startersvennootschap, de s-bvba. Door de minister opgericht om het ondernemingsleven nog meer te promoten, had deze vennootschapsvorm het belangrijkste voordeel dat er géén minimumdrempel voor kapitaal werd vastgelegd. Waarvoor wij van het Vlaams Belang steeds hebben gewaarschuwd. Welke bank zal gemakkelijk krediet toestaan als de bedrijfsleider zélf geen of weinig engagement in zijn bedrijf neemt. Ondanks een promotiecampagne kan de overheid onmogelijk van een groot succes spreken. Tussen 2010 en februari 2013 werden maar 1.971 starters-bvba’s opgericht. Daarvan slechts 36% in het Vlaams Gewest! En de tendens in het Vlaams Gewest is dalend, terwijl er een lichte stijging in het Waals Gewest is waar te nemen. Een dringende en grondige evaluatie van de starters-bvba dringt zich op, en het eventueel afschaffen ervan. 

Geen opmerkingen: