POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 8 mei 2013

Stijgende achterstallen bij kredieten


De armoede neemt toe, ook in Vlaanderen, en dat merken we dag na dag. Volgens zeer recente cijfers zouden 10% van de gezinnen in Vlaanderen zich in armoede bevinden, een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren.
Een fenomeen dat daarmee samenhangt, is dat van de achterstallen bij af te lossen kredieten. Ik kreeg van minister van Economie, de heer Vande Lanotte (sp.a) cijfergegevens waaruit blijkt dat het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand eind 2012 met 3,5% is toegenomen tot 330.129 eenheden (op het ganse Belgische grondgebied).  In 2012 hebben 147.375 personen een nieuwe betalingsachterstand opgelopen, wat een stijging met 27,6% betekent ten opzichte van 2011. Wel is er een daling van de achterstallen voor de hypothecaire kredieten (aankoop van onroerend of verbouwingen).
Regionaal zijn er forse verschillen: 43,8% van mensen met een wanbetaling zijn gedomicilieerd in Wallonië, 38,7% in Vlaanderen en 13,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afgezet tegen de bevolkingsgrootte betekent dit in Wallonië 5,1%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,9% en in het Vlaams Gewest 2,5%. Wat consumentenkrediet betreft zijn de cijfers als volgt: in Vlaanderen heeft 3,8% van de bevolking met een consumentenkrediet een betalingsachterstand, in Wallonië 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,5%. 

Geen opmerkingen: