POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 3 mei 2013

Aandacht voor armoede onder het eigen volk


Als sociale Vlaams-nationale volkspartij hebben wij aandacht – al jaren – voor de groeiende armoede onder het eigen volk. Vooral de kwetsbare groepen, de ouderen, de jongeren, en de eenoudergezinnen, verdienen onze aandacht. Momenteel wordt op heel wat niveaus binnen het Vlaams Belang gewerkt aan een vernieuwd sociaaleconomisch programma.
Op Europees vlak heeft het beleid het over armoede als 3 indicatoren samenvallen:  1) armoederisico op basis van inkomen, 2) ernstige materiële deprivatie en 3) huishoudens met een zeer lage werkintensiteit.  Feit is dat het armoederisicopercentage in de ganse EU-zone toeneemt: in 2011 (op basis van het inkomen van 2010) ten opzichte van 2010 (inkomen 2009) een stijging van 16,4% naar 16,9%.  De stijging op het Belgisch grondgebied was groter: van 14,6 naar 15,3%.
In 2004 – en zo kom ik op de regionaal opgesplitste cijfers – was het algemeen risicopercentage 14,3 federaal. In het Vlaams gewest 10,8%, in het Waals Gewest 17% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 27%. De laatste metingen, die van 2011, geven een federaal cijfer van 15,3, in het Vlaams Gewest een cijfer van 9,8, en in het Waals Gewest 19,2%. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden er al jaren geen betrouwbare statistieken meer bijgehouden….Bang van het resultaat, kameraden? 

Geen opmerkingen: