POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 17 mei 2013

Forse stijging criminele daden illegalen


Uit cijfers die ik van de staatssecretaris, mevrouw Maggie De Block (Open VLD), ontving, blijkt dat het aantal criminele daden (of pogingen daartoe) van illegalen tussen 2008 en 2012 met ruim 50% is gestegen. In 2008 werden er 4.797 intercepties door de politie gedaan om redenen van inbreuk tegen de openbare orde, in 2012 waren dat er al 7.232. Het absolute recordjaar was 2011 met een registratie van 7.959 gevallen door illegalen.
Ik wou vooral te weten komen hoeveel illegaal in België verblijvende vreemdelingen die inbreuken hadden gepleegd, in die periode een bevel hadden gekregen om het grondgebied te verlaten. Ondanks het feit dat er verhoudingsgewijs meer criminele illegalen het bevel krijgen het grondgebied te verlaten (64% in 2012, slechts 50% in 2008), stijgt ook het aantal illegalen met criminele feiten op de kerfstok in België, waartegen helemaal niéts wordt tegen ondernomen. Totaal onaanvaardbaar, aldus de volksvertegenwoordiger die de Staatssecretaris hierover zal ondervragen.
Bepaald verontrustend vindt het Vlaams Belang tot slot de mededeling van de Staatssecretaris dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkel cijfergegeven ter beschikking kan stellen, waaruit zou kunnen blijken hoeveel onregelmatig verblijvende vreemdelingen, na inbreuken op de openbare orde en na een bevel om het grondgebied te verlaten, opnieuw in België werden aangetroffen. 

Geen opmerkingen: