POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 15 mei 2013

De EU kan uw gezondheid schaden….


Vlaanderen en de Vlaamse Beweging hebben tientallen jaren hard moeten vechten – men mag het gerust bijna letterlijk nemen – om hun taal, om de taal van de meerderheid van dit land, te doen respecteren. Het Frans was immers bijna genetisch voorbeschikt was om de taal van de heersers te zijn, herinnert u de historische woorden van kardinaal Mercier.
En nu komt de EU zich met alles en nog wat moeien. Even de feiten op een rijtje: een arbeidsrechtbank wendde zich tot het Europees Hof van Justitie. In een arrest stelt dit Hof dat het Vlaams Taaldecreet “in een grensoverschrijdende context” onverenigbaar is met het vrij verkeer van werknemers.
Professor arbeidsrecht en ondertussen emeritus Roger Blanpain heeft nog een aantal bijkomende en nog meer verontrustende vragen uit dit arrest: “Het Hof deed alleen uitspraak over een arbeidsovereenkomst, maar wat met alle andere sociale documenten? Moet een onderneming dan in 20 talen of meer werken? Hoe moet de sociale inspectie dat controleren?” (De Tijd, 17 april 2013)
Sommige politieke partijen mogen dan nog wel het heilig EU-vuur voelen branden, het mijne is ongeveer gedoofd. Onze taalwetgeving is (misschien) strijdig met het vrije verkeer van goederen en personen, en zoals geweten mag aan dit heilig liberaal axioma van het vrije verkeer niet worden getornd, ook niet als de eigen cultuurgemeenschap er stilaan door wordt gewurgd. Voor een nationalist is het vrije verkeer van goederen, personen en kapitaal ondergeschikt aan eigen taalwetgeving en andere beschermende maatregelen voor cultuur en identiteit. Ik hoop dat N-VA haar EU-positie nog eens goed overdenkt…

Geen opmerkingen: