POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 15 januari 2013

Veel ongunstig hygiëneadvies in pitazaken


Uit het antwoord dat ik kreeg op een schriftelijke vraag aan de Minister van Middenstand en KMO’s, mevrouw Sabine Laruelle (MR), blijkt dat gemiddeld 70% van de gecontroleerde pitazaken in België een ongunstig advies krijgen afgeleverd. Een cijfer dat gedurende de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd: in 2008 waren er 69% ongunstige adviezen na een hygiënecontrole, in 2011 72,4%. De cijfers in 2012 geven een lichte daling aan, maar spreken maar tot juni 2012.
De vastgestelde inbreuken, aldus de Minister, blijven ook dezelfde in de betrokken jaren:  het ontdooien gebeurt niet in de juiste omstandigheden, de temperaturen van gekoelde levensmiddelen worden niet gerespecteerd, en de oppervlakten in contact met levensmiddelen zijn niet proper.
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de gewesten. Het Vlaamse Gewest neemt het gros van de controles op zich: meer dan 65% van alle controles gebeuren in het Vlaamse Gewest. In 2008 66 controles op de 100, in 2012 bijvoorbeeld 116 controles van de in totaal 178 uitgevoerde controles. Ook wat betreft het aantal opgestelde pv’s spant het Vlaamse Gewest de kroon met gemiddeld 16 pv’s per jaar tegen pitazaken, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden slechts 2 pv’s na een ongunstig advies tegen pitazaken uitgeschreven, en in het Waals Gewest zijn dat er gemiddeld 9.
Gemiddeld worden op basis van de ongunstige adviezen door het FAVV bij pitazaken gemiddeld 82 boetes per jaar opgelegd.  In 2011 werden er slechts 18 boetes betaald, en in 2012 zelfs maar 2 boetes: dat heeft te maken met een nieuwe maatregel, waarbij pitazaken de boete kunnen ontlopen als ze zich inschrijven voor een horeca-opleiding. 

Geen opmerkingen: