POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 11 januari 2013

Toenemende achterstallige betalingen


In antwoord op mijn mondelinge vraag  verstrekte minister van Economie, Johan Vande Lanotte (SP.A),  cijfergegevens betreffende de achterstallen bij afbetaling van leningen. Het aantal achterstallen bij terugbetalingen van gewoon consumentenkrediet, de zogenaamde loa’s (lening op afbetaling), bleef ten opzichte van dezelfde periode in 2011 in de drie gewesten nagenoeg stabiel, zij het dat vooral de meest recente maanden sprake is van een toename van het aantal. De uitstaande achterstallige bedragen namen in geringe mate toe: in het Vlaams Gewest met 1,3%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de stijging 2,5% en in het Waals Gewest 4%.

Meer leningen op afbetaling in Franstalig België

Opvallend is verder dat de achterstallen in het Waalse Gewest groter zijn in absolute bedragen dan in het Vlaams Gewest: in het Waals Gewest bedragen de achterstallen 520 miljoen euro, in het Vlaams Gewest 512 miljoen euro.  In het Vlaams Gewest heeft elke inwoner gemiddeld 81,2 euro achterstallen op een persoonlijke lening, in het Brussels Hoofdstedelijk gewest gemiddeld 133,6 euro, en in het Waals Gewest 147,72 euro.
Tot slot valt ook op dat in het Waalse Gewest veel meer leningen op afbetaling per inwoner  achterstallig zijn dan in het Vlaams Gewest. In het Vlaams Gewest  worden gemiddeld 1,2 leningen op afbetaling achterstallig per 100 inwoners, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 2 leningen -en in het Waalse Gewest 2,3 (meer dan het dubbele dan in het Vlaams Gewest).  

Vooral stijging van kredietopeningen is alarmerend.
Verontrustend vond de minister in elk geval de stijging van het aantal achterstallen bij kredietopening.  Het aantal achterstallen kredietopening steeg bijvoorbeeld tussen 2011 en 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 18%, in het Vlaams Gewest met 22% en in het Waals Gewest met 15,3%. De achterstallige bedragen bij kredietopening stegen in alle gewesten ongeveer met 10%.
Ook het gemiddelde bedrag achterstallige betaling van een kredietopening vertoont een communautaire kloof. Per inwoner bedraagt  het Vlaams Gewest is het bedrag achterstallen bij kredietopening 27 euro, in het Waals Gewest is dat 54 euro (juist het dubbele) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt die achterstal gemiddeld 60 euro. 

Geen opmerkingen: