POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 21 januari 2013

Steeds meer buitenlandse startende ondernemingen


Uit cijfergegevens, die ik van de Minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen, mevrouw Sabine Laruelle (MR) ontving, blijkt dat het aantal buitenlandse zelfstandigen in België steeds toeneemt. In 2008 werden 14.456 ondernemingen opgezet door starters die niet de Belgische nationaliteit hadden, in 2011 was dat aantal starters opgelopen tot 19.788, een stijging van 37%.
Het aandeel van de startende ondernemingen door mensen met een vreemde nationaliteit in het totaal aantal startende ondernemingen neemt vrij fors toe: op een totaal van 79.749 starters in 2008 waren er 18% door mensen met een vreemde nationaliteit, in 2011 was dat aandeel opgelopen tot 22% (19.788 op een totaal van 89.722 nieuwe ondernemingen).
Terwijl het aantal Polen dat hier met een zaak begint, stilaan terugloopt (van 2.094 in 2008 naar 1.801 in 2011), valt het op dat de jongste jaren vooral Bulgaren hier een zaakje opzetten (van 1.540 in 2008 naar 2.537 in 2011). Bij Roemenen is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal: van 2.348 in 2008 naar 5.158 in 2011. Ik dring al langer dan vandaag aan op grotere waakzaamheid en veel meer controles op deze zogenaamde zelfstandigen. 

Geen opmerkingen: