POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 23 januari 2013

Een gruwelijke roofmoord in Ardooie


De criminaliteit in onze maatschappij neemt toe, men kan dat spijtig vinden, men kan er onverschillig tegenover staan, maar het is een feit. En de cijfergegevens die we onder ogen krijgen, bevestigen spijtig genoeg die trend. Ook de daders worden steeds jonger, en soms lijkt het wel alsof alle morele en biologische drempels aan het wegvallen zijn.
In Ardooie werd een 84-jarige weduwe in haar woning met tientallen messteken om het leven gebracht door een minderjarige man uit Roeselare. De jeugdrechter vond het nuttig om deze moordenaar “voor observatie” onder te brengen in een gesloten jeugdcentrum, een voor mij totaal onbegrijpelijke maatregel. Het Vlaams Belang verzond volgende persmededeling naar de kranten:
“Het Vlaams Belang reageert ontzet op de beslissing van de jeugdrechter om de dader in een gesloten gemeenschapsinstelling te plaatsen, “voor observatie”. Het Vlaams Belang vindt dat mensen die in staat zijn tot dergelijke gruwelijke moorden, een strenge bestraffing verdienen. Het Vlaams Belang vindt dat minderjarigen, die tot zo’n gruwelijke daden in staat zijn, aan de gewone, volwassen rechtspraak moeten worden onderworpen en dus een straf moeten krijgen als volwassenen.
Dit geval doet ons terugdenken aan de zaak Joe Van Holsbeeck, die 5 jaar geleden in Brussel door twee jeugdige daders werd doodgestoken voor zijn mp3 speler. De minderjarige moordenaar, Mariusz O, bracht enkele maanden door in de gesloten jeugdinstelling van Kasteelbrakel, maar hij is al lang weer vrij. Hij keerde terug naar Polen “om er werk te zoeken om de ouders van Joe te vergoeden”. Dat lukt blijkbaar niet zo goed, want hij is daar alweer opgepakt voor enkele diefstallen.
Onze wetgeving blijft ervan uitgaan dat jongeren geen misdrijven kunnen plegen. Dus kunnen ze ook niet worden gestraft, hoogstens worden opgenomen. Maar in Vlaanderen vindt een overgrote meerderheid al langer dan vandaag dat minderjarige jongeren, die tot dergelijke zware criminele feiten in staat zijn, best  wél worden gestraft, net als volwassenen. Het Vlaams Belang eist dan ook al jaren dat er een echt jeugdsanctierecht komt naar het voorbeeld van al onze buurlanden. Zeker jongeren die zware misdrijven plegen, moeten weten dat er een ernstige sanctie wacht. 
In het dossier van Ardooie eist het Vlaams Belang dat alles in het werk wordt gesteld dat het dossier uit handen wordt gegeven, zodat de jonge roofmoordenaar voor het Hof van Assisen kan verschijnen.
Volksvertegenwoordiger Peter Logghe zal er bij de minister van Justitie aandringen dat desnoods gebruik maakt van haar positief injunctierecht om via het parket de uithandengeving te eisen”. 

Geen opmerkingen: