POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 14 januari 2013

Elk jaar 340 incidenten in asielcentra


In de Commissie Binnenlandse Zaken maakte de Staatssecretaris voor migratie en asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD) op mijn vraag cijfergegevens bekend  betreffende het aantal geregistreerde incidenten met asielzoekers in opvangcentra. Zij betreurde dat het aantal jaarlijks stabiel bleef: in 2010 waren er 339, net als in 2011. Tot einde oktober 2012 werden er 291 incidenten geregistreerd (een lichte stijging dus, op jaarbasis bekeken).  Elke dag een incident dus.
Bij één derde van de incidenten is er sprake van agressie tegen het personeel van de opvangcentra, zij het dat het meestal om verbale agressie gaat. Op mijn vraag waarom het asieldossier dan niet met een negatief advies wordt afgesloten, betreurde de Staatssecretaris dat er geen zwaardere sancties mogelijk waren, maar dat zij in haar mogelijkheden beperkt wordt door de artikels van de opvangwet van 2007. Daartoe behoort onder andere haar injunctierecht. Namens het Vlaams Belang beloofde ik deze wet scherp tegen het licht te zullen houden, en een aantal voorstellen te zullen formuleren. 

Geen opmerkingen: