POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 16 januari 2013

Naar een Belgisch-islamitische partij?


Er zijn in het verleden al verschillende pogingen ondernomen om een islamitische partij in het leven te roepen, zowel in het buitenland (zoals bijvoorbeeld Duitsland) als op Belgisch grondgebied. Alle tot hier toe met weinig of geen succes. Op 14 oktober 2012 lukte het in twee Brusselse gemeenten wel:  Partij Islam haalde telkens één gemeenteraadszetel binnen.
Iets om ons druk in te maken? Misschien niet onmiddellijk, omdat er blijkbaar weinig steun komt vanuit allochtone middens zelf. Maar misschien toch wel, als je het programma bekijkt, want de gelijkheid tussen man en vrouw – toch een basisbeginsel van de Europese beschaving – wordt er onmiddellijk verworpen. Er zou een ruimtelijke scheiding van de geslachten moeten komen in openbare instellingen zoals sporthalen, bussen en treinen. Kinderen zouden aan het einde van de vastenmaand vrij moeten krijgen van school. En het hoofddoekenverbod, unaniem goedgekeurd in het Parlement, moet verdwijnen. 
Wil Partij Islam de sharia invoeren? Men doet daar vaag over, maar in een vraaggesprek laat de voorzitter uiteindelijk wel het achterste van zijn tong zien: de invoering moet in elk geval bespreekbaar zijn.
“Op termijn willen we de grootste partij van Brussel worden”, aldus een ambitieuze Ahrouch in La Capitale. Verder beweert hij dat verkozen moslims van de PS de overstap naar zijn partij willen maken. Er wordt aan gewerkt om ook aan de “moeder aller verkiezingen”, die van 2014, met lijsten op te komen. De petitie “stop Partij Islam” heeft inmiddels 6.000 handtekeningen.
Blijft dit de zoveelste poging of blijkt het meer te zijn dan een strovuur? 

Geen opmerkingen: