POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 januari 2013

OCMW’s op hun tandvlees


Men hoort het wel eens zeggen: de economische crisis zorgt ervoor dat de mensen de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kunnen knopen. Dit mag dan al min of meer duidelijk blijken in het straatbeeld – al bij al valt dat eigenlijk nog mee, als men abstractie maakt van de open armoede in veel grootsteden.  Maar er is natuurlijk veel verdoken armoede, en wie daar een bijzonder goed zicht op heeft, zijn onze Vlaamse OCMW’s  natuurlijk.
Zo was het mij – en mijn collega’s in de OCMW-raad en in de gemeenteraad – al opgevallen welke sterke stijging van de omzet zich binnen het OCMW had voorgedaan op een periode van ongeveer 4-5 jaar: een stijging van minstens 50%, van iets meer dan 7 miljoen euro naar ruim boven 12 miljoen euro.
Ook het OCMW-Kortrijk slaat nu alarm en laat weten dat het aantal behoeftigen in de stad op enkele jaren tijd verdubbeld is. Verdubbeld!  Hetzelfde geluid hoort men in zowat alle grotere Vlaamse gemeenten en steden: “Wij krijgen duidelijk meer cliënten over de vloer. De eerste slachtoffers zijn de mensen die hun job verliezen of de energiekosten niet meer kunnen betalen. En later komen de niet-traditionele cliënten: studenten en eenoudergezinnen”.
Vooral de stijging van het aantal dossiers rond schulden en energiearmoede is alarmerend. Dit is een maatschappij onder druk. Waar moet dit naartoe? Hoelang kunnen we onze eigen mensen nog afdoende helpen? En ondertussen slokt migratie en asiel als sector méér dan 1 miljard euro op! 

Geen opmerkingen: