POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 8 augustus 2012

Onze gezondheid wordt goed beschermd


In het onvolprezen viertiendaags opinieblad van Mark Grammens – Journaal – wordt met de regelmaat van een klok met scherp geschoten op alles wat in dit ‘gezegende’ landje verkeerd en dat is nogal wat, zoals we allemaal weten.
In de recentste uitgave, die van 26 juli/9 augustus, ontleen ik volgende typische bijdrage, op pagina 4840, onder de titel “Uw gezondheid wordt goed beschermd”. “Het Belgische ministerkomitee voor Gezondheidszorgen kwam bijeen en bleek thans uit zeven ministers te bestaan. Te weten: vier Franstaligen (Wallonië, Brussel en Franse Gemeenschap), twee Vlamingen en één Duitstalige. Franstaligen leven minder lang dan Vlamingen”.
Typisch omdat het illustreert hoe en op welke manier het Belgisch federaal model werkt en vooral niet werkt.
Ter afsluiting: het opinieblad van Mark Grammens is te verkrijgen op volgend adres: Stationsstraat 200 te 1770 Liedekerke. De verantwoordelijke uitgever houdt er volgend jaar, april 2013 om precies te zijn, definitief mee op. Het blad kan nog op abonnementsbasis worden besteld tot april 2013.