POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 28 augustus 2012

Nog steeds veel minderjarigen betrokken bij criminele feiten


Hoewel er nu al jaren sprake is van een dalende trend in het aantal geregistreerde criminele feiten waarbij minderjarigen betrokken zijn, blijft het als ouder toch schrikken als men leest dat er dagelijks 14 criminele feiten worden geregistreerd waarbij min 15-jarigen betrokken zijn als verdachten.  Zo blijkt uit cijfers die ik van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) kreeg dat het aantal geregistreerde criminele feiten met minderjarigen – minder dan 15 jaar – van 7.000 feiten in 2007 daalde naar 5.298 in 2011.
Het aantal criminele feiten gepleegd door of met medeplichtigheid van de min 15-jarigen is in verhouding het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste criminele feiten gepleegd door of in samenwerking met jongeren zijn diefstallen en afpersing, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, beschadiging van eigendommen (waaronder brandstichting en vernieling).
Opmerkelijk is verder dat criminele daden met geweld bij jonge daders blijkbaar in de lift zit. Feiten met geweld vertegenwoordigen 45,4% van het totaal aantal feiten door min 15-jarigen in 2007, in 2008 is dat al 51,9%, in 2009 60,6%, in 2010 63% en in 2011 al 66,7%. En geweld komt in verhouding meer voor in het Vlaams Gewest.  Criminele feiten mét geweld door jongeren zijn duidelijk in opmars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het enige gewest waar er sprake is van een stijging in absolute cijfers.  

Geen opmerkingen: