POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 19 juli 2012

Minder gedwongen repatriëringen


Staatssecretaris voor Migratie en Asiel, mevrouw Maggie De Block (Open VLD), heeft nog veel werk op de plank. Ik kan tot geen ander besluit komen op basis van cijfers betreffende gedwongen repatriëringen die ik van de Staatssecretaris ontving. Zo daalde het aantal gedwongen gerepatrieerde personen tussen 2007 en 2011 van 3.771 naar 2.420 – een daling met 40%. In de cijfers, aldus de Staatssecretaris, zijn niet inbegrepen de terugdrijvingen en de overnames. Ook het aantal vrijwillige terugkeerprocedures zijn hier niet in begrepen.
Vreemdelingen die niet of niet meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden in België, kunnen het bevel om het grondgebied te verlaten krijgen – het zogenaamde BGV. Uit de verstrekte cijfergegevens blijkt met name dat het aantal uitgereikte BGV’s tussen 2007 en 2011 steeg met ongeveer 60%: van 9.617 tot 15.373. Bij de top tienlanden horen steevast Algerije, Marokko en Tunesië, maar ook landen als Roemenië, Afghanistan. Nu is het aantal gevallen van vrijwillige terugkeer de jongste maanden misschien wel gestegen, maar controle op het bevel om het grondgebied te verlaten gebeurt vooralsnog veel te weinig. Er wordt, meen ik, ook te weinig gedwongen gerepatrieerd. En verder kan de Dienst Vreemdelingenzaken geen gegevens bezorgen over het aantal personen dat effectief gevolg heeft gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Geen opmerkingen: