POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 27 augustus 2012

Populisme: links of rechts?


Als men het over populisme heeft in de pers, dan krijg ik de indruk dat de gevestigde partijen en hun persorganen het zich bijzonder gemakkelijk maken. Populisten van allerlei slag – meestal gaat het dan om ‘identitaire’ partijen, partijen die gaan voor de bescherming van een nationale identiteit, voor de verworvenheden (democratische, sociale, economische, taalkundige) die met die identiteit samengaan – worden gemakkelijkheidshalve door hen in het uiterst rechtse verdomhoekje geduwd.
Gemakkelijk, want er is géén verweer mogelijk: je zit als populistische partij in het hoekje waar de slagen vallen, je bent maatschappelijk ‘out’, en je wordt door de politieke beslissingsmakers nooit als ‘serieus’ aanzien.
In het rechtse hoekje dus, terwijl dit beeld natuurlijk niet met de werkelijkheid overeenstemt. Toch niet als je de partijen op de sociaal-economische links-rechts-schaal plaatst, waar links staat voor staatsinterventie en rechts staat voor ondernemerschap en liberaal kapitalisme. Neem nu een partij als New Zealand First. Een wat vreemd land, want de oorspronkelijke bewoners, de Maori’s, werden er verdrukt door de blanke nieuwkomers, vooral uit Angelsaksische landen.
Een nieuwe invasie dreigt vanuit Azië, en schattingen voorspellen dat tegen 2021 minstens 13% van de bevolking uit Aziaten zal bestaan. Een revolutionaire bevolkingsverandering die samengaat met de langste economische recessie die het land ooit heeft gekend. Het gevolg is een verschrikkelijke ‘braindrain’ van de knapste koppen van Nieuw-Zeeland.
In 1978 werd de jonge advocaat Winston Peters als afgevaardigde voor de conservatieve National Party in het parlement gekozen. Het merkwaardige aan Peters was zijn afstamming: half-Schots en half-Maori.  Een godsgeschenk voor de National Party die hiermee haar blazoen tegenover de Maori’s kon oppoetsen. Hij werd fractiewoordvoerder voor Maori-aangelegenheden, en in 1990 werd hij zelfs Minister voor Maori-aangelegenheden, maar moest het jaar daarop al aftreden na een dispuut over buitenlandse zaken.
Peters kwam in 1993 als onafhankelijke kandidaat op en kreeg 90,8% van de stemmen in zijn kieskring achter zijn naam. Hetzelfde jaar richtte hij een eigen partij op, New Zealand First, die zich tegen immigratie, politieke correctheid, enzoverder richtte. Eerst met 2 parlementairen vertegenwoordigd, waren dat er in 1996 al 17. De National Party vormde met NZF een coalitie en Peters werd vice-ministerpresident.  De spanningen tussen National Party en New Zealand First liepen in die periode echter zo hoog op, dat Peters tussen 2005 en 2008 in coalitie ging met Labour.
Is New Zealand First een populistische partij? Ongetwijfeld. Maar is ze links of rechts? De zogenaamde 15 partijbasispunten zijn een combinatie van een kleine, goed georganiseerde staat met beperkte belastingen, gekoppeld aan eisen naar een protectionistische economische politiek en maatregelen om het milieu streng te beschermen.  Men wil besparen op ontwikkelingssamenwerking, en de immigratiecijfers drastisch beperken, men wil investeringen in gezondheid en ontwikkeling, onderwijs en er moeten maatregelen komen tegen corruptie.
Links of rechts? Zegt u het maar…

Geen opmerkingen: