POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 20 augustus 2012

Véél winkeldiefstallen worden gewoonweg niet vervolgd – vooral in Franstalig België


Het was al algemeen erkend dat slechts een minimaal aantal winkeldiefstallen door handelaars wordt aangegeven. Nochtans komen winkeldiefstallen veelvuldig voor, en zijn ze verantwoordelijk voor een serieus omzetverlies bij zelfstandigen.
Het belangrijkste argument waarmee handelaars uitpakken om een aangifte te doen, is het feit dat deze winkeldiefstallen toch niet worden vervolgd. En daar blijkt inderdaad een en ander te schorten, zo blijkt uit cijfers die Minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD), bekendmaakte op mijn schriftelijke. Opmerkelijk zijn vooral de zaken die door de parketten zonder gevolg worden geplaatst.
Eerste opmerkelijk gegeven is de stijging van het aantal zaken dat op de parketten is binnengekomen: een stijging van 41% op 4 jaar tijd. Van 12.463 zaken in 2007 naar 17.638 in 2010.
Tweede fenomeen: het aandeel van de aangegeven winkeldiefstallen stijgt vooral in de grote centra Brussel en Antwerpen. Het aandeel van de winkeldiefstallen die op de parketten binnenkomen, is voor wat Brussel betreft, gestegen van 18% naar bijna 25%, en wat Antwerpen betreft, van 9,45% naar 11,12%.
Zeer opmerkelijk zijn de grote aantallen zaken die “zonder gevolg” worden geplaatst. Al zijn er duidelijke verschillen. Gemiddeld genomen worden 61,3% van alle zaken ‘winkeldiefstallen’ op de parketten zonder gevolg geplaatst. Bijna alle Vlaamse parketten zitten onder dit percentage: Antwerpen 47,5%, Dendermonde 35,2%, Kortrijk 50,7, Oudenaarde 50, Gent 60%. Alleen Mechelen zit op het ‘nationaal gemiddelde’: 62%.
Alle Franstalige parketten en het parket in Brussel plaatsen met andere woorden veel meer dan hun Vlaamse collega’s winkeldiefstallen zonder gevolg. In Charleroi is dat bijna 64%, in Bergen 69,6, in Doornik 75,5%, in Luik 66%, in Namen 75,2% en in Brussel 79,6%. Cijfers waar men duidelijk vraagtekens moet bij plaatsen.
Tenslotte wordt de minnelijke schikking gemiddeld in 4% van de gevallen toegepast als middel om de winkeldiefstal te beslechten. Enkele Vlaamse parketten vallen op met duidelijk andere cijfers wat de minnelijke schikking betreft: in het arrondissement Leuven bijvoorbeeld wordt 22% van de zaken winkeldiefstallen voor de rechtbank afgesloten met een minnelijke schikking, in Hasselt 30% en in Dendermonde 15,5%. 

Geen opmerkingen: