POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 29 augustus 2012

Verzekeraars in minder goede papieren – premies zullen stijgen


Verzekeringsmaatschappijen moeten winst maken, en moeten bepaalde winstresultaten halen, willen zij de vergunning voor een bepaalde sector of voor bepaalde verzekeringsproducten niet verliezen. En ik weet wel dat verzekeringsmaatschappijen niet onmiddellijk het meest boeiende gesprekonderwerp zijn, maar ze zijn nu eenmaal nodig in het leven, al is het maar om de (financiële) gevolgen van bepaalde levensbedreigende risico’s te spreiden.
Een van de elementen van de vermelde winstresultaten is de combined ratio, de verhouding tussen de uitbetaalde schade op jaarbasis en de geïnde premie (of om het meer technisch te maken: het is de loss ratio vermeerderd met de kosten van herverzekeringscommissie. De loss ratio is de verhouding (uitgedrukt in percentage) tussen schadelast en premie-inkomen, gemeten over een periode van meerdere jaren, waaruit de winstgevendheid van een risico blijkt). Die combined ratio moet in elk geval onder de 100% blijven, willen verzekeringsmaatschappijen nog winst maken.
Welnu, uit cijfers die ik van minister van Economie, Johan Vande Lanotte (SP.A) ontving, blijkt dat de combined ratio voor de ganse markt in 2011 net boven de 100% uitkomt, een stukje beter dan in 2010, maar niettemin te hoog. Traditioneel daarin betekenen de autopolissen (b.a. en omnium) daarin een belangrijk deel. Meestal ligt de combined ratio nogal hoog, en dat blijkt ook uit de cijfers van de minister: het cijfer ligt constant op 104%, een verlies dus.
Alarmerend is in elk geval de hoge combined ratio bij de brandverzekering: was men in 2008 nog goed voor een ratio van 96,5% - een lichte winst dus – dan steeg dit cijfer in 2009 tot net onder 100% en tikte in 2010 zelfs af op 107,5% - een verlies dus.
Redenen zijn er voldoende, maar in elk geval spelen de opwarming van de aarde en de klimaatsveranderingen hierin een belangrijke rol. Stormen, overstromingen, bosbranden met schade aan particuliere woningen: het moet allemaal door verzekeraars worden betaald. Als je dan weet dat zowat alle verzekeraars waar ook ter wereld als herverzekeraar optreden voor andere verzekeringsmaatschappijen, dan heb je zowat het ganse plaatje.
Er zitten dus premieverhogingen in de lucht, zeker bij de brandverzekeringen. 

Geen opmerkingen: