POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 7 juni 2012

Zo lek als een zeef…


De Grieks-Turkse grens blijft de meest gebruikte invalsweg voor gelukzoekers allerhande, voor illegalen. Zo blijkt uit de cijfers van het halfjaarlijks bericht van de EU-commissie over de Schengenruimte. Alleen al tijdens de laatste 3 maanden van 2011 kwamen van de geschatte 300.000 illegalen ongeveer 3/4de via deze oostelijke route van de Middellandse Zee.
Griekenland: is dat niet het land dat zich momenteel in een zware financiële crisis bevindt? Niet alleen vloeide het geld daar dus sneller buiten dan het binnenkwam, maar ook illegalen geraken er blijkbaar nog steeds gemakkelijker de grens over dan mensen met papieren. De Europese commissie waarschuwt daarom dat dit een belangrijk aandachtspunt voor de EU zou moeten zijn en dat controle op deze buitengrenzen moet opgedreven worden.
Deze Europese Unie: wat hebben we er nog aan? Financieel is het vehikel zo lek als een zeef, en ook op het vlak van de buitengrenzen – toch de reden waarom de nationale grenscontroles ooit werden afgeschaft – is zo lek als een zeef. 

Geen opmerkingen: