POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 6 juni 2012

Aantal vluchtmisdrijven stijgen sneller dan aantal ongevallen


Uit de veelvuldige cijfergegevens die ik van de Minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (Open VLD) ontving, blijkt dat het aantal vluchtmisdrijven sneller stijgt dan het aantal ongevallen zelf. Op 4 jaar tijd – van 2008 tot en met 2011 – is het aantal ongevallen met ongeveer 9% gestegen: volgens de minister werden in 2008 ongeveer 176.000 ongevallen geregistreerd, in 2011 waren dat er al 193.000.
Verontrustend  is voor mij het feit dat het aantal vluchtmisdrijven in verhouding dus meer stijgt. De stijging tussen 2008 en 2011 bedraagt wat betreft de vluchtmisdrijven 13%: van 69.566 in 2008 naar 78.510 in 2011. De stijging moet vooral gezocht worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de stijging wordt in het Vlaams Gewest namelijk beperkt tot 9,6%, en in het Waals Gewest tot 8,7%. De stijging van het aantal vluchtmisdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 24%.
Een punt van aandacht zou ook het feit moeten zijn dat het percentage ongevallen met lichamelijke letsels, waar een vluchtmisdrijf mee gemoeid is, stilaan stijgt. In Vlaanderen werd in 2008 9,2% van de ongevallen met lichamelijke letsels veroorzaakt in combinatie met een vluchtmisdrijf, in 2011 was dat aandeel gestegen tot 10,5%. In het Waals Gewest was het percentage in 2008 7,3%, een cijfer dat in 2011 stijgt tot 8%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt het aantal vluchtmisdrijven in 2008 in het totaal aantal ongevallen met lichamelijke letsels van 13,2% naar 14,3% in 2011. 

Geen opmerkingen: