POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 26 juni 2012

Pensioentijdbom tikt nergens zo hard als in België


Dat is de titel van een explosief artikel in De Tijd (12.06.2012), een explosief artikel omdat het ons eigenlijk allemaal rechtstreeks aanbelangt.
Waarover gaat het? Het feit namelijk dat de uitgaven voor pensioenen in geen enkel ontwikkeld land zo snel stijgen als in België, aldus een rapport ‘Pensions Overlook 2012’ van de OESO. Daaruit blijkt, aldus de financiële krant De Tijd, dat “in 2010 ons land 11% van zijn bruto binnenlands product (bbp) aan pensioenuitgaven besteedde. In de groep van rijke landen zaten we nog net in de middenmoot (…). Maar volgens de prognoses rukt België tegen 2015 al op naar de 7de plaats. Vanaf 2025 staan we op 3. Die plek staan we tot 2060 niet meer af. Enkel in Luxemburg en Slovenië liggen de uitgaven nog hoger”.
Een vreemde contradictie duikt trouwens onmiddellijk op, aldus de krant. Want, zegt De Tijd, de studie bevestigt ook dat de Belgische pensioenen helemaal niet zo rijkelijk zijn. Als men alleen rekening houdt met de wettelijke pensioenen, komt België pas op de 15de plaats op 34, terwijl we – dat cijfer zal iedereen toch stilaan kennen, hoop ik – qua belastingen op nummer 3 komen.  En als we dan nog eens rekening zouden houden met de verplichte private verzekeringen die in veel landen bestaan – natuurlijk niet in België – dan eindigen we zelfs op de 26ste plaats.
Eén ding is duidelijk: de staat int enorme sommen van zijn burgers. Het is minder duidelijk of dat geld allemaal wordt gebruikt, waarvoor men zegt het te innen. Aan de uitkeringen te zien, moet er dus onderweg enorm véél blijven hangen. En ‘onze’ transfereconomie zal hier natuurlijk ook wel voor een deel tussen zitten. Voor een groot deel…

Geen opmerkingen: