POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 28 juni 2012

Belgische solidariteit onder linkse druk


Rik Van Cauwelaert (Knack, 16 juni 2012) windt er geen doekjes om: “Solidariteit is het meest misbruikte woord in de communautaire discussies”. Een discussie die vooral onder linkse, politiek-correcte druk steeds opnieuw verengd werd tot het morele axioma van “de Belgische solidariteit”.  De verwijzing naar collaboratie, naar fascisme, naar rechts en verzuring, naar ‘nationalistisch egoïsme’ waren decennialang niet uit de lucht.
Ondertussen is echter ook aan de Vlaamse progressieve zijde een en ander gebeurd. Er was en er is een tijdschrift als Meervoud, dat progressief-politieke boodschappen verbindt met een Vlaams-nationalisme. Er is de Gravensteengroep, die een eigen – niet mijn, maar niettemin een interessant – geluid liet horen. Een eerste manifest stelt dat “elke discussie over sociaaleconomische solidariteit onmogelijk wordt zonder politieke solidariteit. En die politieke solidariteit bestaat in het wederzijdse respect voor grens en ruimte. En dat respect moet niet worden afgekocht” – en dan heeft men het natuurlijk over de splitsing van BHV, nietwaar vrienden van N-VA, nietwaar collega’s van CD&V?
Dezelfde progressieve Gravensteengroep heeft een nieuw manifest gepubliceerd. De grote klacht, aldus een verslag in Knack, “is het democratische deficit dat in België de afgelopen decennia steeds groter werd en dat met het laatste regeerakkoord wanstaltige vormen dreigt aan te nemen. Want al die opeenvolgende staatshervormingen waren er onveranderd op gericht niet de Waalse minderheid te beschermen, maar wel de Brusselse financiële belangen te dienen en de Vlaamse meerderheid aan de ketting te leggen”.
Natuurlijk heeft de Gravensteengroep niet steeds gelijk – daar bijvoorbeeld waar ze denkt dat de Waalse minderheid niet beschermd werd door de opeenvolgende staatshervormingen in België – maar hier groeit in elk geval een overtuigd links-antibelgisch republikeinse strekking met een aantal interessante invalshoeken. 

Geen opmerkingen: