POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 15 juni 2012

Gewelddadige diefstallen in de lift


Waren er in 2007 per dag ‘amper’ 43 diefstallen met geweld in België, in 2011 was dat aantal al opgelopen tot dagelijks 60 diefstallen met geweld. Dat blijkt uit cijfers die ik van de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (c dH), heeft ontvangen.
In zowat alle gewesten komen diefstallen met geweld, maar zonder wapen,  steeds vaker voor. In totaal steeg het aantal op 4 jaar tijd met 16%, als men de voorlopige cijfers voor 2011 meerekent, komt men zelfs op een stijging van 37%. In 2007 werden er 15.881 gevallen van diefstal met geweld, maar zonder wapen, geregistreerd, maar in 2010 waren dat er al 18.404. Tijdens het eerste semester in 2011 telde men zelfs 10.936 gevallen, op jaarbasis worden dat 21.870 gevallen.
Opmerkelijk zijn ook de regionale verschillen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt hiervan 44% van de gevallen voor zijn rekening, het Waals Gewest 27% en het Vlaams Gewest 28%.
Ook wat het aantal diefstallen met wapens betreft, is er een stijging waar te nemen, al is de stijging minder uitgesproken. In 2007 registreerde men 5.259 gevallen, in 2011 zullen zal er 5.732 zijn, of een stijging met ongeveer 10%. Ook hier zijn de regionale verschillen opmerkelijk: het Waals Gewest tekent voor 41% van de diefstallen met gebruik van wapens, het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor 29% en het Vlaams Gewest voor 30%. 

Geen opmerkingen: