POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 12 juni 2012

Vlaanderen blijft ‘trekker’ op vlak van octrooien


Het recht dat door de overheid is toegekend aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon  om met uitsluiting van andere personen of rechtspersonen een artikel te maken of te verkopen, is uiterst belangrijk voor ondernemingen. Met dit zogenaamd octrooi beschermen ze eigen uitvindingen of procédés. Vlaanderen was – als economische (en fiscaal-financiële) trekker – altijd al kampioen op het vlak van octrooiaanvragen en verleende octrooien: in het verleden, tot ongeveer 2009, bleek uit cijfers die ik van verschillende ministers had ontvangen, was Vlaanderen goed voor 75% van de aanvragen en een even groot aandeel in de toegekende octrooien.
Ik was benieuwd hoe goed het Vlaams Gewest het zou doen in financieel en economisch zwaar weer, en richtte een vraag aan de Minister van Economie, Noordzee en Consumentenzaken, Johan Vande Lanotte, en kreeg heel wat cijfergegevens.
Hieruit blijkt dat het aantal aanvragen hoe dan ook steeg, zelfs in moeilijke periodes. Van 399 naar 460, een stijging van 15%. Opmerkelijk is in elk geval dat de stijging van octrooiaanvragen vanuit het Vlaams Gewest hoger lag, op 19%. Het aandeel van Vlaamse bedrijven komt hiermee op 78%.
Het aantal toegekende octrooien steeg tussen 2009 en 2011 spectaculair: van 128 verleende octrooien in 2009 naar 288 in 2011 – méér dan een verdubbeling. Maar ook hier scoorde het Vlaams Gewest een mooie 78% van het aantal verleende octrooien.


Geen opmerkingen: