POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 25 oktober 2010

Wie blaast België op? 'De Vlaamse eisen zijn niet onredelijk.'

Soms is het goed ‘oude bijdragen’ nog eens te herlezen. Neem nu de interessante bijdrage van de Nederlandse auteur Irving Spoormaker (De Standaard, 14 augustus 2008), waarin deze psycholoog de communautaire onderhandelingen – of de aanwezigheid daaraan, wij hebben het over het tijdperk Leterme – onder de loep nam. Zo schreef hij: “Het echte probleem in de Belgische formatie lijkt niet zozeer de (overigens terechte) splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, maar veeleer: geld. De verdeling daarvan is bijzonder scheef getrokken. Vlaanderen betaalt jaarlijks ruim tien miljard euro aan de Franstalige gemeenschap. Tien miljard is een enorm bedrag. In Nederland ontstond twee jaar geleden een rel omdat we jaarlijks twee tot drie miljard euro netto afdroegen aan de Europese Unie”.
Nederlanders kunnen goed rekenen, dat wisten we al. De tien miljard euro transfer van Vlaanderen betekent 5 à 6 % van het Vlaamse bbp, terwijl de steun van Nederland aan de EU ‘slechts’ 0,5% van het Nederlandse bbp betekende. Vlaanderen betaalt dus gigantisch veel, aldus Spoormaker.Waarom riepen de Slovenen hun onafhankelijkheid in 1991 en deden zij Joegoslavië uit elkaar barsten? “Per hoofd van de bevolking verdienden ze meer dan vier keer zoveel als de Serven, die overigens wel bepaalden waar het geld heen ging. Voor de Slovenen gold: wel betalen, niet bepalen. De Slovenen eisten meer bevoegdheden in een lossere federatie en de Serviërs wilden die niet geven, omdat ze de melkkoe tot elke prijs wilden behouden. Daarop riep Slovenië eenzijdig de onafhankelijkheid uit (…). (Het probleem is navenant:) De ene staat betaalde onevenredig veel aan de federatie, maar kreeg hiervoor geen extra invloed terug. Dat leidt tot problemen, zoals we ook kunnen zien in Spanje, waar Catalonië en Baskenland meer geld naar Madrid sturen dan ontvangen.

Er zijn in zo'n situatie maar twee opties: ofwel probeer je het geld voor jezelf te houden, ofwel eis je meer invloed”.Irving Spoormaker besloot zijn Vrije Tribune met te stellen dat de Vlaamse eisen niet onredelijk zijn. “De vraag is of de Franstaligen durven toegeven dat de huidige situatie eigenlijk niet kan. Doen ze dat niet, dan blazen zij België op”. Hij was op dat moment al vrij pessimistisch gezind, want hij wist niet hoe je de Walen zou kunnen overtuigen. Met véél geld, en met gebiedsuitbreiding misschien, mijnheer Spoormaker?

Geen opmerkingen: