POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 8 oktober 2010

De onzin van de 19 Brusselse gemeenten

Eén van de Brusselse gemeenten, Anderlecht, moet zijn nieuwe parkeermeters weghalen omdat het op die plaats geen boetes kan uitdelen. Omdat de gemeente geen idee had dat zijn grondgebied op de stoeprand van een bepaalde straat eindigde, heeft het dus verkeerdelijk 8 parkeermeters op het grondgebied van de stad Brussel gezet. Kostprijs: 3.500 euro per stuk. Die parkeermeters worden dus weggehaald.
Maar er is meer aan de hand: de vreemde gemeentegrenzen zorgen er ook voor “dat de inwoners van de Poincarélaan (want over die straat gaat het) niet voor hun eigen deur kunnen parkeren met een parkeerkaart” (Het Laatste Nieuws, 06.10.2010). De parkeerkaart geldt namelijk alleen voor het grondgebied Anderlecht, en de rijweg ligt dus in Brussel.In de verschillende Brusselse gemeenten gelden er andere tarieven, zodat de bewoners er op de duur niets meer van snappen. Er wordt namelijk ook op een andere manier gecontroleerd en zelfs de signalisatie kan verschillen, weten bevoegde instanties te melden. Natuurlijk zou Anderlecht met Brussel een akkoord kunnen sluiten, maar de beide gemeenten geraken het blijkbaar niet eens waar het grondgebied van de ene begint en het andere eindigt.Tenslotte, om het nog wat Kafkaïaanser te maken: er zou een Gewestelijk Parkeeragentschap in het leven worden geroepen, dat vorig jaar al actief moest zijn. Maar de gemeenten zijn niet verplicht om toe te treden tot die Agentschap, ze kunnen dus hun eigen parkeerbeleid blijven volgen.Om af te sluiten nog even melden dat het Vlaams Belang al heel lang voorstander is om de Brusselse gemeenten tot één stad te laten fuseren. Dit probleem zou hiermee in elk geval uit de wereld geholpen zijn.

Geen opmerkingen: