POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 13 oktober 2010

Stop met nieuwe belastingen, bespaar liever!

De Europese Unie moet anders gefinancierd worden en op termijn meer middelen krijgen. Dat zei Jean-Luc Dehaene deze week (De Standaard, 07.10.2010). De voormalige eerste minister is voorstander van een Europese belasting. Officieel luidt het dat het om een “herschikking van middelen” gaat, maar men voelt reeds met de ellebogen aan dat de invoering van een Europese taks de facto neerkomt op een nieuwe belastingverhoging.
Voor het Vlaams Belang kan van zo’n belasting geen sprake zijn. De algemene belastingdruk in dit land is reeds veel te hoog. Bovendien zijn de Vlamingen nú al de grootste sponsors van de Europese Unie. In dat verband wil het Vlaams Belang trouwens dat ons land, naar Nederlands voorbeeld, een politieke korting van minstens een half miljard euro afdwingt.Terwijl Europa en ook België luidop denken aan nieuwe belastingen (wij zullen de gaten weer met z’n allen kunnen vullen), blijkt uit een internationale studie dat Europeanen steeds minder geneigd zijn om belastingverhogingen te aanvaarden. Maar de voorkeur voor lagere overheidsuitgaven is in België blijkbaar nog meer uitgesproken dan in de andere Europese landen. Slechts 2% zou – zo blijkt uit een verslag in Knack (06.10.2010) – heil zien in belastingverhogingen.En opmerkelijk: waar vindt de burger dat de overheid moet besparen? 7 op 10 vindt dat er gemakkelijk bespaard kan worden in de ambtenarij. En even opmerkelijk in deze politiek correcte tijden: een even grote groep vindt dat er best kan bespaard worden op het vreemdelingenbeleid.Om maar te zeggen dat het Vlaams Belang zich dus zal blijven roeren. Onze thema’s liggen in het vuur, onze voorstellen moeten nog meer aan bod komen.

Geen opmerkingen: