POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 19 oktober 2010

Rechtspopulisme: een meerderheidsstroming in Europa?

In een merkwaardig opiniestuk in De Standaard (12.10.2010) heeft René Cuperus, medewerker aan de PvdA-denktank WBS, het over het succes van Geert Wilders in Nederland: het succes wordt mee gevormd door de radicale islam, hoge misdaadcijfers en uitkeringsafhankelijkheid, aldus de Nederlander.
De Europese opstand van het rechtspopulisme “draait om twee begrippen: globaliseringsangst en immigratietrauma, slecht begeleide massamigratie en voortgaande Europese integratie en uitbreiding waardoor vertrouwde nationale samenlevingen worden ondermijnd. En dit proces zou door het progressieve, kosmopolitische establishment nog worden voortgestuwd en bejubeld ook”.Terwijl de heer Cuperus duidelijk twijfelt aan dat laatste – bij behoort natuurlijk zelf tot deze kosmopolitische kringen – wordt met de dag duidelijker dat deze groepen hun ontwrichtende taak steeds verder zetten. Zo zou een Europese studie naar controle door politie aantonen dat er massaal gediscrimineerd wordt (verslag Het Laatste Nieuws, 12.10.2010): “Een steekproef leert dat 24% van de Noord-Afrikanen in het laatste jaar gecontroleerd werden, 18% van de Turken en slechts 12% van de Belgen. Vooral Noord-Afrikanen voelen zich gediscrimineerd”.Dat onze gevangenissen aardig gevuld zijn met Noord-Afrikanen zou er misschien kunnen op wijzen dat de politie verhoudingsgewijs misschien meer aanleiding zou kunnen hebben om bepaalde groepen te controleren. Maar dat wordt in deze Europese studie niet onderzocht….Het taboe dat op de multiculturele samenleving rust, is er nog steeds, en wel reuzengroot.

Geen opmerkingen: