POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 19 februari 2009

Sociale zekerheid doet het slecht

Voor de minister van Sociale Zaken, mevr. Laurette Onkelinx (PS), is er nooit een probleem. Lopen de inkomsten van de sociale zekerheid terug en swingen de uitgaven – door de financiële en economische crisis – zodanig de pan uit dat een enorm tekort van minstens 2 miljard euro in de sociale sector dreigt? “Kop in kas en wachten tot de crisis overwaait, luidt de boodschap”, aldus een bericht in De Morgen (10.02.2009). Het doet denken aan de visionaire woorden – licht ironisch bedoeld – van Mathot jr. Toen die werd geconfronteerd met een enorm begrotingstekort, reageerde hij hierop als volgt: “Het tekort is er vanzelf gekomen, het zal dus wel vanzelf weer verdwijnen”.

De economische verwachtingen zijn echter zo negatief in België dat mag uitgegaan worden van een geschat tekort van 1,9 miljard euro voor de sociale zekerheid. Mevrouw Onkelinx, die wel (een beetje) kan rekenen, voorspelt trouwens voor 2010 een algemeen begrotingstekort van 4,3 of zelfs 4,5%, wat dan in absolute cijfers een tekort van 14 miljard euro betekent.

En toch. En toch vindt mevrouw Onkelinx het niet nodig om het beleid hierop aan te passen. “Die negatieve cijfers hoeven geen directe impact op het beleid te hebben. Het relanceplan en het interprofessioneel akkoord zoals ze zijn afgesloten, kunnen ongewijzigd blijven bestaan”. Of nog: “We nemen akte van de cijfers en gaan verder”.

Onkelinx bewijst dus uit het goede, deugdelijke, Franstalige, socialistische hout te zijn gesneden. Alleen spijtig dat ze mee het beleid bepaalt dat Vlaanderen niet de kansen geeft om wél daadwerkelijk de crisis in ons eigen land beter te bestrijden. Professor Wim Moesen vindt nochtans dat deze regering wel iets méér zou kunnen doen (De Standaard, 15.02.2009): “Ook in de huidige omstandigheden zou de regering moeten vooruitkijken en verschillende scenario’s uitwerken. Wat gebeurt er als de economie een paar jaar blijft krimpen? Wat gebeurt er als de groei al eind dit jaar herneemt? Maar dat doet men in dit land niet. Veel landen werken met een meerjarenbegroting. België niet”.