POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 23 februari 2009

Hoelang nog vooraleer men er iets aan doet?

Naar aanleiding van de Panorama-uitzending van gisterenavond, integraal gewijd aan het tekort aan plaatsen in onze gevangenissen, stuurden wij – dat zijn alle Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers die in de Commissie Justitie zetelen – een persmededeling rond. De tekst vindt u hieronder:
“Het Vlaams Belang feliciteert de VRT voor de heldere, onafhankelijke en kritische wijze waarop het probleem van de overbevolking van de gevangenissen en de straffeloosheid in dit land zondagavond in beeld werden gebracht. Op amper 50 minuutjes wisten de programmamakers één van de kernproblemen van Justitie op een bevattelijke en vooral zeer trefzekere manier te schetsen. Nooit eerder werden de prietpraat en de leugens van een bepaald soort criminologen zo duidelijk ontmaskerd.
Al jarenlang klaagt het Vlaams Belang, vaak als een roepende in de woestijn, de grootschalige straffeloosheid aan die kenmerkend is geworden voor ons rechtssysteem. Gearresteerde criminelen worden veel te snel weer los gelaten en het gros van de effectieve celstraffen wordt niet of nauwelijks uitgevoerd. Tenzij in welbepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld illegaal verblijf) worden celstraffen onder de DRIE jaar gewoon niet meer uitgevoerd. In het beste geval wordt een deel van de straftijd omgezet in een soepel enkelbandregime. Door deze fenomenale laksheid worden criminelen voortdurend aangemoedigd om voort te gaan op het ingeslagen pad. Het departement Justitie en de opeenvolgende Justitieministers van de voorbije 25 jaar zijn daardoor zelf rechtstreeks verantwoordelijk voor de sterk toegenomen onveiligheid in dit land.
Het meest ergerlijke is dat de politiek overheid er nog altijd niet toe komt om de juiste conclusies te trekken en dus een noodplan uit te werken voor de snelle creatie van extra celcapaciteit, zodat het aantal gedetineerden snel kan uitgebreid worden tot minstens 13 à 14.000. Het enige perspectief dat Stefaan de Clerck biedt, is een traag meerjarenplan, dat het aantal cellen tegen 2017 wil optrekken van 8.500 tot 10.000, om te kunnen voldoen aan het HUIDIG aantal gedetineerden. Deze uitbreiding is dus enkel bedoeld om het comfort van de gevangenen te verbeteren in het kader van de “Wet Dupont”, maar beoogt geen daadwerkelijke toename van de capaciteit van de gevangenissen. Dit betekent dat de niet-uitvoering van opgelegde straffen en het extreem lakse vrijlatingsbeleid ook op lange termijn zullen blijven voortduren. Het beleid van Vandeurzen en De Clerck houdt hoegenaamd geen ommekeer in ten opzichte van dat van Onkelinx. De plannen van Onkelinx worden integendeel nog verder vertraagd.
Met de arrogante VUB-prof Kristel Beyens gaf de VRT ook een gezicht aan het slag van onverbeterlijk betweterige criminologen dat nu al jaren het academische debat over het gevangeniswezen domineert. Hun pseudewetenschappelijke nonsens vergiftigt het debat over het gevangeniswezen al jarenlang. De aversie van deze generatie criminologen voor de gevangenisstraf grenst aan het obsessionele. Beyens verkondigde in de uitzending in alle ernst dat ze zelfs gekant is tegen de zeer minimale uitbreidingsplannen van De Clerck! En zo’n extremiste wordt nog steeds op de studenten losgelaten! Zonder enige schroom loog de professor de kijker voor dat het beleid geen aandacht zou besteden aan de begeleiding en de omkadering van de gevangenen. Beyens weet nochtans zeer goed dat de knuffelwet Dupont, die onder Onkelinx werd goedgekeurd en waarmee de gevangenissen worden omgebouwd tot een soort veredelde kostscholen, in volle uitvoering is, tot grote consternatie van de cipiers, die heel hun gezag ondermijnd zien.
Het Vlaams Belang hoopt dat de Panorama-uitzending van gisteren kan bijdragen tot een echte ommezwaai in het gevangenisbeleid en een terugkeer van de slinger in de richting van de redelijkheid en het gezond verstand. Wij pleiten alvast voor een noodplan-detentie, dat via de snelle ombouw van leegstaande kazernes en via gevangenisboten, op korte termijn minstens 4.000 extra cellen kan leveren. Ook voor de geïnterneerden blijven wij eisen dat dringend werk wordt gemaakt van een daadwerkelijke ommekeer, zodat deze patiënten kunnen rekenen op een daadwerkelijke therapie”.

Bart Laeremans
Bert Schoofs
Peter Logghe
Bruno Stevenheydens
Volksvertegenwoordigers