POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 16 februari 2009

Hoe komt men in de pers?

Dat de journalistieke interesse voor het Vlaams Belang eerder klein is, hoef ik allicht niet meer te illustreren met ellenlange lijstjes van bijdragen waar om de een of andere duistere reden de naam van onze partij verdween. Sommige hoofdredacteurs en ander leidend personeel van grote kranten maken er een soort nationale sport van om van onze partij gewoon dood gewicht te maken. Quod erat demonstrandum, natuurlijk.

Goed, dat weten we. En toch, toch lukt het soms een zeldzame keer om door de mazen van het net te glippen en de kranten te halen. Met soms totaal uiteenlopende onderwerpen. Aan een vraag van collega Dirk Van der Maelen (SP.A) aan minister van Financiën Reynders (MR) over bedrijven die niet of laattijdig aangifte doen van belastingaangiften, koppelde een journalist van De Standaard mijn vraag over de niet of laattijdige aangifte van particulieren en de evolutie in de 3 gewesten tijdens de laatste 5 jaar. Het aantal dat geen of te laat aangifte doet, bedraagt in België ruim 300.000 stuks, maar vooral Brussel en Wallonië scoren in vergelijking met Vlaanderen erg slecht.

Of nog Het Laatste Nieuws (09.02.2009) dat de antwoorden van minister De Padt (Binnenlandse Zaken – Open VLD) over de criminele daden van jongeren binnen en buiten de onderwijsinstellingen zowaar op de eerste pagina van haar krant afdrukte, althans in de West-Vlaamse edities. Met naam én politieke partij. Mooi zo!

Maar één zwaluw maakt nog de lente niet, zegt u terecht. Waakzaamheid blijft dus geboden.