POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

dinsdag 14 oktober 2008

Kleine aandeelhouders van Fortis roeren zich...

Ondanks de ‘coupon’, waarmee de Belgische overheid een deel van haar winsten die ze zou kunnen boeken op haar aandeel in PNB Paribas, wil herverdelen over de vele aandeelhouders van Fortis, en hen daarmee gedeeltelijk wil vergoeden voor de verliezen van dezelfde bank, blijft het ongenoegen van dezelfde aandeelhouders over de totaal verschillende oplossingen voor de financiële crisis bij Fortis en Dexia bestaan.

Zo verklaart een woordvoerder van een aandeelhoudersgroep (De Morgen, 11.10.2008): “Wat ik de regering verwijt, is dat het duidelijk ook anders kon. Er waren andere manieren (Dexia) om dit te regelen. Allez, wie waren de grote afwezigen tijdens de onderhandelingen met BNP Paribas? Juist, de aandeelhouders. En wie zat er deze voorbije week bij Dexia aan de onderhandelingstafel? Alleen maar aandeelhouders (…) Ze hebben hun belangen ten volle kunnen verdedigen. En voilà: Dexia wordt gered”.

Dat het niet om weinig gedupeerden gaat bij Fortis is ondertussen ook al duidelijk: “Er zijn grandioze vergissingen begaan in de aanpak van Fortis. In België zijn zeker 300.000 gedupeerden”. Fortis is verkocht voor een appel en een ei, zonder overleg met de top, zonder overleg met de aandeelhouders. België heeft slecht gecommuniceerd en heeft slecht onderhandeld. Dat is de teneur van de aanklacht van deze woordvoerder.

Enkele opmerkingen in de rand:

1. De ACW-bank moest gered worden en voilà, hij is gered. Een duidelijk signaal, dat wel. Maar of het een politiek verstandig signaal is, is allerminst duidelijk. De verweving van politieke macht, financiële invloed en de Belgische Haute Finance werd in elk geval door de maatregelen van de regering onderstreept. Voor ons nog meer reden om eindelijk met al dit geknoei komaf te maken.
2. De coupon zou de aandeelhouders van Fortis het recht geven op een deel van de winst van de aandelen van de overheid bij BNP Paribas. Die aandelen werden gekocht met overheidsgeld, met geld van u en mij dus. De belastingbetaler betaalt met andere woorden deze compensatie aan de aandeelhouders van Fortis uit. Is dat de bedoeling?
3. Ondertussen dreigt een economische recessie in het geïndustrialiseerde deel van de wereld. Wat doet deze bijna paarse regering? Ze handhaaft het economisch groeicijfer voor volgend jaar op 1,2%! En dat terwijl zowat alle financiële instellingen, onderzoeksbureaus en andere experts uitgaan van een nulgroei en zelfs van een inkrimping van de economie. ‘Ambitieus’ zijn ze dus wel, alhoewel het eerder op wereldvreemdheid lijkt.