POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 6 oktober 2008

Als de mist om ons hoofd is verdwenen.

Is de financiële crisis in België en bij uitbreiding in de wereld bezworen? Van nature ben ik al niet zeer optimistisch van aard, de afgelopen weken en maanden hebben ons optimisme zeker niet aangescherpt. Het worden vooral zware maanden voor de regering Leterme, een voorspelling die ik een jaar geleden op deze webstek ook al eens maakte.

Onze studiedienst waarschuwde al onder Paars voor de veel te optimistische inkomstenramingen en voor uitgavenposten die veel te laag werden ingeschat. Het was allemaal ‘verzuring’, natuurlijk. Nu lees ik in De Tijd (01.10.2008) dat de begrotingscijfers moesten worden aangepast op verzoek van het Europese Instituut voor de Statistiek, Eurostat. Daardoor is het deficit voor de federale regering 400 miljoen euro hoger dan geraamd.

Inzake de bankcrisis dan, moeten we met z’n allen vaststellen dat de overheden met de rug tegen de muur stonden. Uiteindelijk moest premier Leterme – via een lening door het Federale Participatie- en Investeringsfonds – 5,7 miljard euro ophoesten. Dit bedrag komt dus niet onmiddellijk en rechtstreeks ten laste van de belastingbetaler, dat klopt, maar de rentelasten zouden nu, op dit moment, al 200 miljoen euro bedragen. En terwijl Fortis toegeeft dat er fouten zijn gebeurd – bijvoorbeeld inzake de overname van ABN Amro – en dat het voor iedereen duidelijk is dat de Belgische ‘Haute Finance’ met de steun van het koningshuis, haar hand overspeeld, vindt deze regering het niet eens nodig een onderzoekscommissie op te richten; Ondanks het feit dat op de balans van Fortis ‘problemen’ zijn ontdekt…Ondanks het feit dat de Nederlandse minister Bos onregelmatigheden vermeldde…

Allerlei overheden zullen uiteindelijk 11 miljard euro hebben gepompt. De Franse overheid – nooit verlegen om wat invloed te nemen in ons land, goedschiks of kwaadschiks – krijgt door zijn investering een felbegeerde blokkeringsminderheid in handen in de vergadering van aandeelhouders van Dexia.

De financiële crisis had voor de regering Leterme op geen slechter moment kunnen komen. Recent bleek ook de sociale zekerheid voor de eerste keer sedert jaren een tekort te vertonen. Het gat is 400 miljoen euro groot. De Standaard kon een begrotingsnota van de regering Leterme inkijken, waaruit bleek dat men een tekort van niet minder dan 7,4 miljard euro moet opvullen. En hoezeer CD&V ook storm heeft gelopen tegen de onorthodoxe “eenmalige maatregelen” van de regering Verhofstadt, niets houdt haar tegen om in een vlot gebaar in dezelfde nota van Leterme met dezelfde eenmalige maatregelen te zwaaien. Hypocrieten!