POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 10 oktober 2008

Het spijt ons, de zaak is verjaard

Als student in de rechten zijn mij 2 belangrijke principes van de Europese rechtspleging en de Europese rechtsstaat in herinnering gebleven – ongetwijfeld omwille van hun uitzonderlijke belangrijkheid voor de cursussen – eerst en vooral de rechtsgelijkheid (elke burger moet op dezelfde gelijke behandeling kunnen beroep doen) en daarnaast de rechtszekerheid, de zekerheid van een geordende maatschappij met regels die door iedereen moeten worden gerespecteerd.

Berichten dat bepaalde fraudezaken waar ex-ministers bij betrokken waren, door de raadkamer als verjaard worden beschouwd, ondergraven deze nobele principes en scherpen het wantrouwen van de burgers in de politici en in de onafhankelijkheid van het gerecht aan. Ze ondergraven – het kan gewoon niet genoeg worden herhaald! – de principes zelf van de democratie.

In de jaren 90 van de vorige eeuw was de PSC’-er Jean Louis Thys, Brussels Gewestminister van Openbaar Vervoer en Openbare Werken, verwikkeld in allerlei minder frisse praktijken, zaken van schriftvervalsing, corruptie, enzovoort. In 2002 sloot onderzoeksrechter Bulthé zijn onderzoek af en maakt dit over aan het Parket. Het Parket was met zijn eindvordering pas klaar in 2006. “Te laat, want de feiten bleken al verjaard sinds maart 2004”, aldus een bericht in De Standaard (01.10.2008). “De verjaring blijft zeer pijnlijk omdat uit de vordering van het parket die aan de raadkamer werd voorgelegd, duidelijk bleek dat op het kabinet van Thys jarenlang gesjoemeld werd. En zeker niet alleen door Thys zelf”.

Goed nieuws dus voor enkele zittende Brusselse politici, die nu van deze affaire geen last meer kunnen hebben en die dus schaamteloos op hun plaats zullen blijven zitten. Een ervan is Brussels parlementslid en fractieleider van een bepaalde politieke fractie in het Brussels Parlement. Mensen, die een voorbeeldfunctie uitoefenen als politici, en die op dergelijke zware feiten betrapt worden, zouden moeten ontslag nemen, vindt u? Opmerkelijk is in elk geval dat dit gesjoemel ook nog eens ingedekt lijkt door justitie.

Dit is een heel slechte zaak voor de democratie, zoveel is duidelijk.