POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 9 oktober 2008

allochtone jongeren en 'no-go'-gebieden

Tot vervelens toe heeft onze partij het geschreven en geroepen: allochtonen worden in ons land – en in naam van een zelfverklaard zogenaamd antiracisme, dat tot officiële staatsgodsdienst werd geproclameerd – veel te veel gepamperd. Het Vlaams Belang staat hiermee niet meer alleen, ook allochtone ouderverenigingen eisen maatregelen.

Een van de eerste regels van het officiële antiracisme is dat het woord ‘allochtone jongere’ niet meer in verband mag worden gebracht met het woord ‘criminaliteit’. En dan kom je tot allerlei cryptische krantenberichten die alleen nog te lezen zijn na veel puzzelwerk. Neem nu het artikel in De Standaard (29.09.2008) met de titel “Jongeren helpen autodieven vluchten”. Waarom zouden Vlaamse, zouden Belgische jongeren in godsnaam autodieven helpen ontsnappen.

Je leest in het artikel dat een “politiepatrouille in de Brusselse gemeente Schaarbeek” enkele vluchtende autodieven op het spoor was. Toen de dieven bijna gestopt waren, spraken ze “een groepje jongeren aan”. De groep groeide razendsnel aan en de politiepatrouille werd uiteindelijk versterkt met een ploeg van de metropolitie, een hondenbrigade, en drie ploegen van de Brusselse politie. Het regende eieren en stenen op de agenten. De autodieven konden ontsnappen.

Tot zover het verslag. Een woordvoerder van de politie vond, aldus de journalist, het besluit van de politiediensten om zich uiteindelijk terug te trekken een “wijze beslissing”. Wat is daar wijs aan, mijnheer de woordvoerder? Is toegeven aan criminaliteit een “wijze beslissing”?

Opeens gaat het licht aan. Dezelfde politieagent meldt dat deze en andere jongeren in Brussel ‘no-go-gebieden” willen creëren. Plaatsen waar de politie geen controle heeft en waar de criminaliteit welig tiert. We herinneren ons een berichtje in De Morgen (25.09.2008), over een RTBF-ploeg die in Brussel door bendes jonge Marokkanen geslagen, geschopt en verjaagd werd onder geroep van allerlei beledigingen als “hoerenjongen”, “racisten” en zelfs “Vlamingen” (aldus een verslag van een RTBF-journalist).

Het wordt stilaan duidelijk wat de bedoeling is van het ganse plaatje. Maar het blijft vreemd dat de overheden dit allemaal zonder opmerkingen, zomaar goedkeuren…Of niet?