POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 16 mei 2012

Zware Vlaamse nederlaag inzake hervorming Brussels gerechtelijk arrondissement


Een aantal zwaargewichten uit de Vlaamse juridische wereld klagen in een Vrije Tribune in De Standaard (09.05.2012) de zware toegevingen aan die de Vlaamse zogenaamde meerderheidspartijen hebben gedaan inzake het Brussels gerechtelijk arrondissement: “Het is niet te begrijpen hoe de Vlaamse regeringspartijen achter het wetsvoorstel rond de splitsing van het Brussels gerechtelijk arrondissement blijven staan. Zou het dan toch waar zijn dat de achterstelling van de Vlaamse rechtzoekende in Brussel een prijs is die moet betaald worden voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde?”
De heren ‘juridische zwaargewichten’ komen stilaan tot dezelfde conclusie als onze Bart Laeremans enkele maanden geleden, en ze zeggen het ook met zoveel woorden: de wet zal ertoe leiden dat elk jaar een derde van de nieuwe Nederlandstalige zaken niet meer behandeld kan worden. Immers: “In Brussel blijven er van de 41 Nederlandstalige magistraten in de rechtbank van eerste aanleg nog 28 over, en in de arbeidsrechtbanken nog 5 van de 9. Concreet zullen er nog slechts 3 Nederlandstalige onderzoekrechters overblijven van de 5, gaat men van 4 naar 2 jeugdrechters, en zal er nog maar 1 strafrechter ingezet kunnen worden voor de berechting van misdrijven zoals terrorisme, drug- en gewelddelicten en financiële fraude”.
Het is duidelijk een zeer slechte regeling, waar niet alleen de Vlaamse Brusselaars de dupe van zullen worden. Immers veel bedrijven, talloze overheidsinstellingen, enzovoort zijn ook allemaal in Brussel gevestigd.  Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in België? De ene is toch altijd iets zekerder en iets gelijker dan de andere, blijkbaar… 

Geen opmerkingen: