POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 31 mei 2012

Een vrouwelijke gevangenisdirecteur en het onveiligheidsgevoel


41 jaar geleden werd mevrouw De Clercq de eerste vrouwelijke gevangenisdirecteur. Eens te meer blijkt dat vrouwen meer dan hun mannetje kunnen staan en hun weg kunnen maken, ook al is het niet altijd even gemakkelijk. En bovendien blijkt uit het interview in De Morgen (25.05.2012) dat vrouwen ook nog eens veel fijner aanvoelen wat er verkeerd loopt in de maatschappij. Mevrouw De Clercq ziet en voelt – als een perfect afgestelde seismograaf – aan wat er verkeerd gaat.
Op de vraag wat ze heeft zien verslechteren, krijgt de lezer het volgende antwoord: “Er zijn veel meer drugs in omloop. In het begin keek ik verrast op als ze een gram of twee vonden, nu spreken we over tonnen. En dat 45% van de gevangenispopulatie uit niet-Belgen bestaat, maakt er de zaken evenmin gemakkelijk op. Alleen al de taalbarrière. Je hebt ook meer Oostblokcriminelen, zware bendeleden. Het grootste probleem is de overbevolking (…) ik ben blij dat het masterplan extra capaciteit voorziet (…) al is er meer nodig”.

Wat er dan wel dringend nodig is, luidt de volgende vraag: “Wie een straf krijgt onder de 6 maanden, moet die niet uitzitten. Dat geeft criminelen het verkeerde signaal. Terwijl men in Nederland soms effectieve straffen van enkele dagen geeft en ze daar niet met dezelfde overbevolkingsproblemen zitten. Bij ons leeft de stelling dat je mensen best zo lang mogelijk uit de gevangenis moet proberen te houden, maar daar ben ik niet meer zo van overtuigd”.
Het is goed dat mensen op de werkvloer dit ook eens met zoveel woorden durven zeggen in de krant. Mevrouw De Clercq zal er zeker niet alleen applaus mee oogsten, dat is duidelijk.  

Geen opmerkingen: