POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 24 mei 2012

Al kwart van de bevolking is buitenlander


Als Vlaams Belang klagen wij al jaren aan dat vreemdelingencijfers in dit onzalige land vervalst worden, waarbij het de bedoeling van de multiculturalisten en andere progressieve jongens en meisjes is de instroom van vreemdelingen zo onderschat mogelijk voor te stellen. “Er is geen probleem, en daarbij: zoveel vreemdelingen komen ons land niet eens binnen”, u kent de redeneringen van links ondertussen wel.
De liberale denktank Itinera klaagt in een rapport de systematische onderschatting aan van het aantal vreemdelingen in ons land en komt tot verrassend gelijke cijfergegevens als …het Vlaams Belang, inderdaad.  Lees even mee, maar ik wil u wel waarschuwen: geruststellend zijn de cijfers niet.
“Bijna een kwart van de Belgische bevolking is van buitenlandse origine, slechts 3% staat als vreemdeling geregistreerd in de statistieken. De 800.000 buitenlanders die sinds 1985 de Belgische nationaliteit verkregen, zijn sindsdien verdwenen uit de migratiecijfers. Idem voor hun nageslacht, dat ondertussen al een kwart van de Belgische bevolkingsaangroei vertegenwoordigt. In de statistieken worden sinds 1995 geen asielzoekers meer opgenomen, goed voor zo’n 20.000 tot 30.000 mensen per jaar. Daarvan wordt slechts 10 tot 15% daadwerkelijk aanvaard als asielzoekers, maar grote regularisatiecampagnes hebben in het verleden duizenden mensen zonder papieren alsnog aan een verblijfsvergunning geholpen” (De Morgen, 15.05.2012).
De conclusie van Itinera gaat echter wel in tegenovergestelde richting van die van het Vlaams Belang – maar wie kan zich daarover verwonderen, immers, Itinera is een liberale denktank, geen nationalistische – “De laatste 10 jaar heeft België een netto-migratiesaldo dat hoger is dan in de VS of Canada. Tegen 2060 zou 60% van onze bevolking van vreemde origine zijn”.  België is een migratienatie geworden, alleen heeft de overheid in al die jaren nooit het respect gehad om de oorspronkelijke bevolking ook maar één keer naar haar mening te vragen.
60% van de bevolking van vreemde origine in 2060? Een bijna crimineel gedrag van de Belgische overheid, decennialang. 

Geen opmerkingen: