POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 3 mei 2012

Begroting van buffers en one shots


In verschillende magazines en kranten wordt zeer kritisch gedaan over het begrotingsbeleid van deze regering. Er is sowieso al weinig politieke samenhang in deze coalitie van bric-à-brac, en dat vertaalt zich natuurlijk in het getalm en in de vele proefballonnen, die al voor de krokusvakantie werden opgelaten, aldus Knack (14.03.2012).
Uiteindelijk, om het globale tekort binnen de Europese norm van 2,8% te houden, moest Di Rupo op zoek naar 2,5 miljard euro. Het werden uiteindelijk 119 kleinere ingrepen. Hierin zit een hocuspocus van enkele buffers, zodat men eventueel in juli nog bijkomende lasten of heffingen kan invoeren.
De pers is scherp omdat “de controletabellen tonen dat minstens 2/3de van de maatregelen one shots of andere meevallers zijn: de terugbetaling van toelagen door bpost (289 miljoen euro), een vooruitgeschoven heffing op levensverzekeringen (200 miljoen) en een ook al vooruitgeschoven inning van de bankenbijdragen voor het waarborgfonds voor spaarboekjes (110 miljoen euro) en een lagere rentelast (90 miljoen euro)”.
Zit dus nog in de pijplijn voor de maand juni-juli: een eventuele heffing op het pensioensparen dat 210 miljoen euro zou moeten opbrengen. Wie dat zal betalen, is de verzekeringssector, wat het ergste doet vrezen voor de consument, de uiteindelijk laatste schakel in de verzekeringsketen.
Ondertussen zit de Belgische overheidsschuld op ongeveer 100% van het bbp. De mogelijke gevolgen van de staatswaarborg van 57 miljard euro voor Dexia Holding is dan nog niet eens meegerekend. Ja, voorwaar, aan de einder gloort de zon. Voor wie heel goed kijkt, tenminste.  

Geen opmerkingen: