POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 14 mei 2012

Weinig of geen vertrouwen in federale regering


Uit het onderzoek van het reclamebureau Brandhome bleek onlangs dat slechts 19% van de burgers vertrouwen heeft in de federale regering. Veel kun je dat niet noemen, zeker niet als je dat plaatst tegenover het vertrouwen dat ze heeft in de regionale en lokale overheden (39%, resp. 42%).
Het Vlaams Belang stelt in zijn Actueel terecht: “Dat de federale (Belgische) regering geen vertrouwen geniet bij zijn inwoners zou wel eens het gevolg kunnen zijn van het feit dat die slechts een minderheid van de Vlamingen vertegenwoordigt. De Vlaming ziet zijn stem niet gereflecteerd in beleidsdaden. Het heersende wantrouwen is er enkel het logisch gevolg van. Terwijl Vlaanderen massaal Vlaams en rechts koos, kreeg ze een linkse belastingregering met een laks immigratiebeleid en een economische politiek die werken en ondernemen bestraft.
De eis om Vlaamse onafhankelijkheid is in die zin meer dan een middeleeuwse symbolenstrijd. Ze is bovenal ingegeven door de rechtmatige eis naar meer democratie en beter bestuur, waar de Vlaming zijn stem wél hoort weerklinken. Dit onderzoek toont alvast aan dat de Vlaming dat goed begrepen heeft”.

Geen opmerkingen: