POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 12 december 2011

Zwijgen over etnische afkomst jonge criminelen is achterhaald


Vinden wij van het Vlaams Belang al heel lang. En jarenlang werden wij hiervoor nét niet in de gevangenis geworpen. Wij waren nét niet zélf de criminelen, want onze houding was ‘onmenselijk’ en ‘stigmatiserend voor ganse bevolkingsgroepen’. Ondertussen ging men in het buitenland wel een en ander onderzoeken en kwam men inderdaad tot de vaststelling dat migrantenjongeren, en dan vooral die uit de Magreb, Marokkaanse vooral, wel een grotere aanleg hebben voor crimineel gedrag. Alleen: wat in het buitenland door wetenschappers werd onderzocht, mocht in België zelfs niet genoemd worden.
Professor emeritus Juliaan Van Acker (Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen) stelt voor om deze feiten ook in België het onderwerp van onderzoek te laten zijn. Zo werkte hij van Rotterdam tot Arnhem veel met piepjonge, hardnekkige criminelen en weet dat “zo’n 3% van alle jongeren tussen 12 en 18 jaar het afgelopen jaar in contact is gekomen met de politie. Dat is in heel West-Europa ongeveer hetzelfde. Voor Marokkaanse jongeren in Nederland is dat 15%, 5 keer meer” (verslag in De Morgen, 21.11.2011).
Er zijn géén Belgische cijfers, stelt de professor: “Politici verkiezen de doofpot, een schande, vind ik dat. Beleid baseer je toch op cijfers? Vorig jaar is in Leuven een onderzoekje gevoerd naar jeugdcriminaliteit. Over etnische achtergrond werd met geen woord gerept. Dat is echt niet meer van deze tijd”.
Professor em. Van Acker maalt zijn woorden niet, maar maakt in de loop van het interview duidelijk dat hij géén stemmingmaker voor het Vlaams Belang is. Toch pleit ook hij voor de uitzetting van criminele, allochtone families: “Niet als mensen hier al lang gevestigd zijn, neen. Maar hele criminele families, die maar niet willen integreren, moeten we die hier houden?”.  Professor Van Acker heeft veel vertrouwen in de Arabische Lente, waar wij van het Vlaams Belang overduidelijke signalen zien dat het eerder zal gaan om een Islamitische winter. Met een verstrakking van de islamitische, anti-Europese houding van veel allochtone jongeren voor gevolg. 

Geen opmerkingen: