POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 7 december 2011

Heeft president Poetin de greep op Rusland verloren?


(Kort verslag naar aanleiding van een OSCE-opdracht in Sint-Petersburg van 30 november tot 5 december 2011). Uit de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen blijkt in elk geval dat veel Russen de zittende premie Vladimir Poetin veel liever arm dan rijk zijn, dat ze verandering willen. Er waren dan ook aardig wat aanwijzingen dat de partij van de zittende premier de overduidelijke absolute meerderheid in de Doema zou kunnen verliezen.
De verkiezingsuitslag zélf slaat iedereen toch met enige verwondering. Tijdens de stemmingsprocedures  en (vooral) tijdens de telprocedures waren door verschillende internationale waarnemers inbreuken op de normale gang van zaken vastgesteld. En ondanks deze massale inbreng van ‘onverklaarbare’ Poetinstemmen werd het een echte afstraffing voor Poetin en zijn partij, Verenigd Rusland, die ongeveer 15% van haar stemmenaantal moest prijsgeven en uiteindelijk strandde op 49,5%. Een percentage dat nog steeds recht geeft op een absolute meerderheid aan zetels in de Russische Doema.
Toch laat het verkiezingsresultaat een zeer wrange nasmaak na, meen ik. Een wrange nasmaak omdat er toch wel een belangrijk aantal inbreuken op de normale verkiezingsgang werd vastgesteld. Door mij en door de ongeveer 10 andere groepen Europese parlementairen die in de stad aanwezig waren.
In Rusland bestaat zoiets als ‘mobile voters’, mensen die – vooral om gezondheidsredenen – niet naar het stembureau kunnen komen. Bij hen komen vertegenwoordigers van het plaatselijk stembureau langs om de stem op te nemen. In ons stembureau bijvoorbeeld, in de regio Moskovski in Sint-Petersburg, was het om 8 u 12 al duidelijk dat er verschrikkelijk veel mobile voters waren. Pas later, bij het tellen van de stemmen, werd duidelijk waarom: de vertegenwoordigers van het plaatselijk stembureau werd gevraagd naar een industriële bakkerij te rijden om er een pak mobiele stemmen te komen opnemen. Totaal onwettig, omdat mobiel stemmen alléén bedoeld is voor individuele gevallen, en dat in dit concreet geval ging om de werknemers van die bakkerij die allemaal collectief (én onder druk van wie) stemden. Onwettig ook, omdat het een bakkerij betrof die buiten het eigenlijke district lag.
Er waren inbreuken met de AVC’s, een soort volmachten bij afwezigheid van iemand.  Er waren inbreuken op de geregistreerde kiezerslijsten, want een betrekkelijk aantal kiezers meldde zich blijkbaar in andere dan hun eigen kiesbureau aan. Met alle mogelijkheden van fraude. Achteraf werden de geregistreerde kiezerslijsten dan maar gewoon ‘bijgewerkt’. En cijfers van officiële tellingen – bijvoorbeeld het aantal kiezers op de geregistreerde lijsten van een bepaald district – werd niet eens op het officieel protocol ingevuld bij de aanvang van de telling. Wat eigenlijk evenveel betekent dit officiële cijfer in de loop van de tellingprocedure nog in alle richtingen kon worden aangepast.
Een aantal internationale waarnemers noemden deze politieke verkiezingen een farce.  Maar ook bijzonder veel Russen reageerden ontgoocheld. Er valt te verwachten dat deze ontgoocheling wel eens zou kunnen uitmonden in een groeiende protestbeweging. Want eigenlijk geloofde niemand dat Vladimir Poetin nog 50% van de stemmen achter zich zou kunnen krijgen.   

Geen opmerkingen: