POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

donderdag 8 december 2011

Groeiend aantal faillissementen in toeristische sector


Uit cijfers die ik van de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, de heer Vincent Van Quickenborne, mocht ontvangen, bleek dat de toeristische centra van België het moeilijk hebben. Het aantal faillissementen van bedrijven neemt toe. De minister verstrekte cijfergegevens, waarin hij de eerste acht maanden van 2011 vergeleek met die van de eerste acht maanden van 2006 tot 2010.
De cijfers laten zien dat er een sterke stijging merkbaar is van het aantal faillissementen tegenover het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Het aantal faillissementen aan de Vlaamse kust vertoonde een stijging van 46%, het aantal faillissementen in de Ardennen bijvoorbeeld steeg met niet minder dan 51%. In de grote steden is die stijging er ofwel niet ofwel veel beperkter.
De minister merkt op dat het al bij al om een relatief klein aantal gaat, zo’n 40 à 50 faillissementen op jaarbasis. En dat een paar faillissementen meer of minder de procentuele stijging sterk kunnen beïnvloeden. Maar naar mijn bescheiden mening is het permanent stijgen van het aantal faillissementen aan de Kust en in de Ardennen wel degelijk een onrustwekkend fenomeen.

Geen opmerkingen: