POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

maandag 19 december 2011

Steeds meer gevangenen met verlof of uitgaansvergunning


In het kader van een aantal gewelddadige moordzaken door recidivisten, vroeg ik cijfers van gevangenen met verlof op bij de  ontslagnemend minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V). Daaruit blijkt dat het aantal gedetineerden in België dat penitentiair verlof of een uitgaansvergunning geniet, in de loop van de jaren bleef stijgen. In 2005 waren er 4.446 die verlof of een uitgaansvergunning kregen, een cijfer dat in 2009 gestegen is tot 5.999 – een stijging van 35%.  Als men de cijfers neemt tussen 2008 en 2009 (5.114 naar 5.999) dan bedraagt de stijging op één jaar tijd liefst 17,5%. De minister kon, ondanks het feit dat ik al jaren gegevens betreffende recidive opvraag,  geen cijfers bezorgen. Met andere woorden: in België kent men de veelplegers niet.  

Geen opmerkingen: