POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.





donderdag 22 december 2011

Over de nuttige idioten van de PS


Het senaatsdebat over de regeringsverklaring geraakte door de sneren van N-VA-voorzitter Bart De Wever naar Open VLD en CD&V in zowat alle media. Bart De Wever had het over de “naïviteit” van de Vlaamse politici: “Hoe naïef zijn de Vlaamse politici die de lof zingen van dit akkoord! In het zuiden van het land bewijst men misschien nog wel lippendienst aan België, maar plan B zit al lang in het hoofd”.
De N-VA-voorzitter verwees hiermee natuurlijk (De Morgen, 13.12.2011) naar de geheime vergadering van Olivier Maingain (FDF), Charles Michel (MR) en Elio Di Rupo (PS) op het appartement van deze laatste begin september, waar tussen de Franstalige partijen werd overeengekomen om samen te werken om plan B uit te werken.
Maar als Bart De Wever zo ‘gebelgd’ is door deze rotstreek van de Franstaligen, wat heeft hem dan al die maanden, al die lange maanden belet om zijn plan B op tafel te leggen? Als de Franstaligen inderdaad  geen moer meer geven om België, wat houdt Bart De Wever dan nog tegen om sàmen met de Vlaamse onafhankelijkheidspartij, het Vlaams Belang, aan tafel te gaan zitten, en met geïnteresseerde Vlaamse politici uit andere partijen het Vlaamse plan B uit te werken. Dat zou u pas een stuk geloofwaardiger maken, heer De Wever!
Het spijt mij voor de vele, goede Vlaamse vrienden, maar ook Bart De Wever speelt een eigenaardige rol in dit Belgische schimmenspel. 

Geen opmerkingen: