POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

woensdag 14 december 2011

Nu al bij de hoogste belastingbetalers…


De Vlaamse (wijd verspreide) middenklasse, de Vlaamse tweeverdieners, de Vlaamse gepensioneerden, de jonge en modale gezinnen in Vlaanderen: zij houden best allemaal sterk hun broeksriem in de gaten. Er zou met name door de Belgische fiscus nog eens duchtig kunnen worden aan getrokken. De (federale) staat heeft geld nodig, véél geld. En zoals we dit in dit onzalige land gewoon zijn, komt de werkende bevolking eerst in het vizier.
Niet dat we al niet uitgeknepen waren! Uit een studie van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat de belastingdruk in 2010 het hoogst was in Denemarken (met een belastingdruk van 48,2% van het bbp), daarop volgt Zweden (met 45,8%) en België met 43,8%.
De OESO hield in haar becijferingen rekening met inkomstenbelastingen, sociale bijdragen, vermogenstaksen en btw. De belastingopbrengsten in de 30 lidstaten waarover gegevens beschikbaar waren, kwamen vorig jaar, 2010 dus, gemiddeld uit op 33,9% van het bbp, terwijl dat in 2009 op 33,8% lag, een kleine stijging.
Ik houd u zeker op de hoogte van de evolutie van de belastingdruk die door de regering Di Rupo ongetwijfeld een stuk in de hoogte zal schieten. ‘Onze positie’ op de derde plaats lijkt onbedreigd.  

Geen opmerkingen: