POLITIEKE COLUMN:

Wegens beëindiging van mijn politiek mandaat wordt deze blog niet langer bijgewerkt.
Oudere bijdragen blijven online staan.

vrijdag 23 december 2011

Splitsing euro kan einde België versnellen


Er is ook goed nieuws dezer dagen: stilaan rijpen de geesten in Vlaanderen dat het einde van België onvermijdelijk is, en dat Vlaanderen – wil het nog iets betekenen in de wereld van morgen – dringend fundamentele keuzes zal moeten maken. Keuzes die ook te maken hebben met het opkuisen van de Belgische warboel en het inrichten van het eigen Vlaamse huis.
Eén scharniermoment hebben we in elk geval – dankzij de collaborerende Vlaamse systeempartijen – al laten voorbijgaan: de zogenaamde communautaire onderhandelingen. Maar fractievoorzitter Gerolf Annemans zag in de Europese financiële problemen en het mogelijk einde van de euro een nieuw scharniermoment opduiken. De scheidingslijn tussen de noordelijke euro-landen en de zuidelijke euro-landen loopt trouwens lijnrecht door het onzalige land België en wel langsheen de taalgrens.
De voormalige voorzitter van het Bundesverband der Deutschen Industrie, professor Hans-Olaf Henkel, was vroeger voorstander van de invoering van de euro, maar beseft nu dat er twee fundamentele vergissingen werden begaan: “Ten eerste werd de begrotingsdiscipline niet effectief afgedwongen en komen de huidige pogingen 10 jaar te laat. Ten tweede probeert de muntunie een culturele kloof tussen Noord- en Zuid-Europese landen te overbruggen. Zuid-Europese landen waren altijd gewoon te spenderen en te devalueren, terwijl het Noorden spaarde en investeerde. De euro probeert van de Grieken Duitsers te maken, maar dat is tot mislukking gedoemd”, aldus de vicevoorzitter van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement, Derk Jan Eppink (De Morgen, 01.12.2011).
Belangrijker is wat volgt: “En België? Europa’s monetair-culturele scheidslijn loopt dwars door België, zij valt in feite samen met de communautaire grens. Vlaanderen is concurrerend en kan perfect functioneren in een harde valutazone, maar Wallonië niet. Die kloof wordt nu gedicht door de Belgische transfereconomie, met een subsidiestroom van noord naar zuid.  Als de eurozone wordt gesplitst, staat België voor het blok met de keuze van de muntzone”, aldus de heer Eppink, die hiermee perfect aansluit bij de analyse van onze partij.
“Het mislukken van de euro confronteert België met zichzelf, juist daarom verkiezen Belgische politici voorlopig de oogkleppen”.

Geen opmerkingen: